Đời người tốt nhất chỉ nên yêu một lần.
Quen nhiều người sẽ dễ so sánh,
Yêu nhiều lần sẽ mất dần cảm giác,
Chia tay nhiều lần sẽ thành thói quen,
Đến cuối cùng, bản thân cũng chẳng thể tin vào tình yêu.
Thật ra trong chuyện tình cảm, càng đơn thuần bao nhiêu, càng hạnh phúc bấy nhiêu.

(via october-kiss)
View quote
  • 1 year ago
  • 122
x