tịch

Ask me anything   it does not matter how slow you go so long as you do not stop

twitter.com/dorky_turtle:

  "Đời người tốt nhất chỉ nên yêu một lần.
  Quen nhiều người sẽ dễ so sánh,
  Yêu nhiều lần sẽ mất dần cảm giác,
  Chia tay nhiều lần sẽ thành thói quen,
  Đến cuối cùng, bản thân cũng chẳng thể tin vào tình yêu.
  Thật ra trong chuyện tình cảm, càng đơn thuần bao nhiêu, càng hạnh phúc bấy nhiêu."
  — 8 months ago with 122 notes
  1. sadness-comes-and-stays reblogged this from october-kiss
  2. dennistran47 reblogged this from the-sleepy-cat-of-september
  3. lievies reblogged this from nguyenrom
  4. emhech reblogged this from nguyenrom
  5. huunq reblogged this from nguyenrom
  6. trangbabykute reblogged this from the-sleepy-cat-of-september
  7. nniiee reblogged this from nguyenrom
  8. nguyenrom reblogged this from the-sleepy-cat-of-september
  9. the-sleepy-cat-of-september reblogged this from october-kiss
  10. b-luemood reblogged this from 3-story
  11. tamdilac reblogged this from thientuyet
  12. 3-story reblogged this from shark-dc
  13. les-petites-choses-18 reblogged this from dannie2907
  14. trangtrang92 reblogged this from october-kiss
  15. capri-honey-1004 reblogged this from dannie2907
  16. dannie2907 reblogged this from xjden10